Úvodní stránka » Návod na použití

Tento návod popisuje bezpečné zacházení s replikami chladných zbraní, dále pak jejich údržbu.

Během  použití meče musíte vy, váš partner pro šerm i všechny osoby nacházející se v blízkosti použít tyto ochranné pomůcky vhodné pro šerm mečem:

 1. látkovou nebo drátěnou kuklu, popřípadě jinou pomůcku chránící celou hlavu a krk

 2. ochranné brýle s boční ochranou podle normy EN166

 3. kožené rukavice s manžetou přesahující zápěstí, síla kůže alespoň 1mm

 4. prošívaný kabátec zakrývající celé paže a tělo minimálně pod úroveň rozkroku

 5. uzavřenou koženou obuv s pevnou špičkou a podešví

 6. ochranný oblek pro šermíře

Ochranné pomůcky musí velikostně odpovídat Vaší velikosti a nesmí být poškozené. Pokud ochranné pomůcky nepoužijete, vystavujete se riziku zranění, za které neneseme odpovědnost!

Meč  používejte proti meči od stejného výrobce nebo alespoň proti  meči ze stejného materiálu a tvrdosti čepele.

Meč používejte v bezpečném, ohraničeném prostoru, kde nemůže dojít k poškození okolí, předmětů a věcí v okolí nebo poškození či zranění dalších osob.

 Meč je určen  pro lehký tréninkový a divadelní šerm. Meč je dodáván tupý. Námi vyráběné meče nejsou určeny k sekacímu testu.  Hrubé  a nepatřičné zacházení (zapichování do země, páčení, zatloukání, pád nebo náraz na tvrdý povrch, apod.)  může způsobit poškození.  Pokud  k něčemu  takovému  dojde, nechte meč prověřit u odborníka.

Nikdy  nepoužívejte meč  k jinému účelu než k šermu .

Meč vždy držte za rukojeť.

Meč nikdy nedržte za čepel, můžete se poranit.

Nikdy neupravujte součástky meče. Můžete tak závažným způsobem narušit funkčnost meče.

Vždy dbejte na bezpečnost svou  i svého okolí.

Meč přechovávejte v odděleném a uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.

Záruka poskytovaná výrobcem se vztahuje pouze na závady vzniklé při správném  požívání v souladu s tímto návodem. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení (dennodenním intenzívním používáním lze meč opotřebit i za několik měsíců).

  • útočné akce neprovádějte plnou silou, obzvláště v jejich konečné fázi

  • sečné akce blokujte v zápěstí pro případ, že váš soupeř sek nekryje (při doseku neuvolňujte zápěstí)

  • bodné akce neprovádějte v ose zbraně, nýbrž je v závěru převádějte na řez údernou hranou nebo rubem (paže svírá s čepelí při dobodu tupý úhel jako při seku)

  • při dopadu čepele na kryt uvolněte napětí v rameni. Kryt neprotlačujte a nebraňte tlakem protiakci soupeře

  • obranné akce neprovádějte silově, kontrolujte při nich napětí a počítejte se spoluprací soupeře.

Tato doporučení si nejlépe osvojíte pod odborným vedením instruktora. Příprava prováděná zvolna beze spěchu napomůže dosažení pohybové přesnosti akcí při zachování maximální bezpečnosti.  V žádném případě nelze připustit volný silový šerm!

Ošetření zbraně

Po každém použití zbraň očistěte, osušte a nakonzervujte konzervačním olejem.  Povrchovou korozi lehce odstraníte brusnou vatou nebo brusným papírem. Čepel zbraně po každém použití podrobně prohlédněte. Při odhalení případných materiálových vad nám zbraň zašlete k opravě. Vzniklé otřepy (groty) jsou po jistém čase přirozenou známkou opotřebení čepele. Když se objeví, odstraňte je pilníkem nebo bruskou.

 

 

NEWS: English Basket Hilt sword - Claude Blair's collection

  

Michal Spilka -Sword cutler


 

e-mail:  

nielo-sword@nielo-sword.com