Úvodní stránka » Dodací podmínky

Všeobecné dodací podmínky:

 

 

Objednávka zaslaná na naši firmu je pro kupujícího závazná. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany odběratele. Při vyplňování objednávky je nutné s pečlivostí vyplnit  název výrobku.

Na výrobky z nabídky poskytujeme záruku dle Obchodního zákoníku ČR.

 

Dodací podmínky

Zbraně z našeho katalogu (meče, kordy, kanony a další.) vyrábíme a dodáváme na zakázku. Objednavatel při objednání vyplní písemnou objednávku, kterou lze zaslat poštou či  prostřednictvím E-MAILU .

Objednavatel  při objednání  uhradí zálohu v maximální výši 50% z ceny objednaného  zboží (či dle dohody).

Objednavatel (zákazník) uhradí celkovou částku při převzetí objednaného zboží (osobně u  výrobce / platbou na účet /možnost zaslání / zboží dobírkou Českou poštou).

V případě zrušení objednávky, neodebrání objednaného zboží  či porušení smluvních  podmínek nebude  objednavateli vrácena uhrazená záloha.

Dodavatel se písemným potvrzením  objednávky či prostřednictvím e-mailu zaručuje k řádnému plnění smluvených podmínek. Dodací doba je sdělana po vyžádání.Pokud je zboží skladem je dodací doba do deseti pracovních dnů. Pokud není možné z jakýchkoliv důvodů dodací lhůtu dodržet, je zákazník před potvrzením objednávky informován. Po vzájemné dohodě dodáme zboží na Vámi určené místo (cena dopravy není zakalkulována v ceně zboží). V případě zaslání zboží na dobírku platí zákazník uvedenou cenu přepravci.

Všechny zbraně jsou ručně vyrobeny, proto může dojít  k drobným odlišnostem ve vzhledu zbraně. Tyto odlišnosti nemají žádný vliv na kvalitu nebo dekorativnost zbraně. Vzhled  nožů je pouze orientační. S ohledem k použitým materiálům jako jelení paroh, je tvar a vzhled nože vždy jiný. Kožené pouzdro je v ceně  nože.

 

Ceny

Ceny v katalogu jsou uvedeny  bez dopravy, kterou hradí zákazník. V závažných případech si vyhrazujeme právo na změnu cen. Ceník je platný do vydání nového ceníku.

 

Platební podmínky

Vyžadujeme platbu předem nebo platbu v hotovosti (na dobírku). Jiný způsob platby jen po vzájemné dohodě. Zboží zůstává vlastnictvím naší firmy až do úplného zaplacení.

 

Reklamační řád

Uzavřením kupní smlouvy nebo objednávky a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Není-li uvedeno na dodacím listě jinak, poskytujeme záruku dle Obchodního zákoníku. Reklamaci uplatňuje kupující vždy písemnou formou. Kupující je povinen vždy při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat jeho fyzický stav. Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. 

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce Reklamaci je nutné uplatnit nejpozději do týdne od doručení zboží. Kupující nemá vedle nároků z vad zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu ušlého zisku v důsledku špatné dodávky.  Kupující musí reklamaci odeslat na adresu prodávajícího.   

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). 
Kopii dokladu o zakoupení, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa,email). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá nedodržením návodu k použití.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

  1. mechanickým poškozením zboží,
  1. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  1. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  1. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  1. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  1. zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  1. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

NEWS: English Basket Hilt sword - Claude Blair's collection

  

Michal Spilka -Sword cutler


 

e-mail:  

nielo-sword@nielo-sword.com